آرشیو کلید واژه ‘گزینش دانشجو’

شیوه گزینش دانشجو در رژیم پهلوی

شیوه گزینش دانشجو در رژیم پهلوی
در دانشگاه فرح مصاحبه حضوری به منظور برنامه‌ریزی دقیق و علمی برای مبارزه با مظاهر دین و دینداری برای دختران با حجاب برگزار کرده بودند.

شبکه های اجتماعی

     
           

آخرین اخبار

خوراک حجاب نیوز

اگر میخواهید مطالب حجاب نیوز را از دست ندهید، مشترک خوراک حجاب نیوز شوید!

feed32