آرشیو کلید واژه ‘کودتای نرم’

کودتای نرم در عرصه فرهنگ حجاب و عفاف

کودتای نرم در عرصه فرهنگ حجاب و عفاف
کودتای نرم برای اشاعه فرهنگ برهنگی میباشد دیدگاه دینی و ملی بر حفظ حجاب و عفاف به عنوان ضمانت‌بخش کرامت وارزش زن و همچنین امنیت خانواده و اجتماع تأکید دارد.

شبکه های اجتماعی

     
           

آخرین اخبار

خوراک حجاب نیوز

اگر میخواهید مطالب حجاب نیوز را از دست ندهید، مشترک خوراک حجاب نیوز شوید!

feed32