آرشیو کلید واژه ‘ناامنی اجتماعی’

ناامنی اجتماعی بزرگترین مصیبت بدحجابی است

ناامنی اجتماعی بزرگترین مصیبت بدحجابی است
عضو هئیت علمی دانشگاه پیام نور قم گفت: بی حجابی، جایگاه اخلاقی و اجتماعی زن را از بین می برد، زیرا امنیت زن نیز به واسطه رواج بی حجابی از بین می رود.

شبکه های اجتماعی

     
           

آخرین اخبار

خوراک حجاب نیوز

اگر میخواهید مطالب حجاب نیوز را از دست ندهید، مشترک خوراک حجاب نیوز شوید!

feed32