آرشیو کلید واژه ‘مجتهدزاده’

نامگذاری برخی خیابانها را به نام زنان شهیده پیشنهاد کرده ایم

نامگذاری برخی خیابانها را به نام زنان شهیده پیشنهاد کرده ایم
رییس سازمان نشر آثار و ارزش ها مشارکت زنان در دفاع مقدس گفت: پیشنهاد داده ایم برخی خیابان های شهر تهران به نام زنان شهیده نامگذاری شود.

شبکه های اجتماعی

     
           

آخرین اخبار

خوراک حجاب نیوز

اگر میخواهید مطالب حجاب نیوز را از دست ندهید، مشترک خوراک حجاب نیوز شوید!

feed32