آرشیو کلید واژه ‘سید مصطفی موسوی’

خانواده رکن اساسی ترویج فرهنگ حجاب و عفاف در جامعه است

خانواده رکن اساسی ترویج فرهنگ حجاب و عفاف در جامعه است
امام جمعه سیروان گفت: خانواده رکن اصلی و اساسی ترویج فرهنگ حجاب و عفاف در جامعه است.

شبکه های اجتماعی

     
           

آخرین اخبار

خوراک حجاب نیوز

اگر میخواهید مطالب حجاب نیوز را از دست ندهید، مشترک خوراک حجاب نیوز شوید!

feed32