آرشیو کلید واژه ‘سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی سیریک’

کم توجهی به جایگاه نهاد خانواده موجب افزایش آسیب های اجتماعی می شود

کم توجهی به جایگاه نهاد خانواده موجب افزایش آسیب های اجتماعی می شود
سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی سیریک گفت: خانواده بیشترین تاثیر را در حفظ هویت فرهنگی جامعه و انتقال آن به نسل های آینده دارد.

شبکه های اجتماعی

     
           

آخرین اخبار

خوراک حجاب نیوز

اگر میخواهید مطالب حجاب نیوز را از دست ندهید، مشترک خوراک حجاب نیوز شوید!

feed32