آرشیو کلید واژه ‘ستاد احیا’

دستگاه های فرهنگی تلاش بیشتری برای ترویج حجاب و عفاف داشته باشند

دستگاه های فرهنگی تلاش بیشتری برای ترویج حجاب و عفاف داشته باشند
معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تبریز گفت: دستگاه های فرهنگی تلاش بیشتری برای ترویج حجاب و عفاف داشته باشند.

شبکه های اجتماعی

     
           

آخرین اخبار

خوراک حجاب نیوز

اگر میخواهید مطالب حجاب نیوز را از دست ندهید، مشترک خوراک حجاب نیوز شوید!

feed32