آرشیو کلید واژه ‘خواننده الجزاریری’

از خوانندگی دست برداشتم و محجبه شدم

از خوانندگی دست برداشتم و محجبه شدم
از خوانندگی دست برداشتم چراکه به عنوان یک حاجی اجازه چنین کاری را ندارم.

شبکه های اجتماعی

     
           

آخرین اخبار

خوراک حجاب نیوز

اگر میخواهید مطالب حجاب نیوز را از دست ندهید، مشترک خوراک حجاب نیوز شوید!

feed32