آرشیو کلید واژه ‘حفظ مقام و منزلت زن’

حجاب عامل ایجاد حریم برای حفظ مقام و منزلت زن

حجاب عامل ایجاد حریم برای حفظ مقام و منزلت زن
یک کارشناس مذهبی گفت: اولین نکته در حجاب ایجاد حریم برای حفظ مقام و منزلت زن است و به تبع عاملی برای امنیت اجتماعی حفظ کانون‌ خانواده و استحکام خانواده است.

شبکه های اجتماعی

     
           

آخرین اخبار

خوراک حجاب نیوز

اگر میخواهید مطالب حجاب نیوز را از دست ندهید، مشترک خوراک حجاب نیوز شوید!

feed32