آرشیو کلید واژه ‘بی حجابی در کشور’

منشا بی حجابی در کشور خارج از مرزهاست

منشا بی حجابی در کشور خارج از مرزهاست
امام جمعه مشهد گفت: هر زمان که سخن از حجاب و جلوگیری از فساد و هوسرانی می شود، جریانی در برابر آن مقاومت می کنند که منشا این مخالفت ها در خارج از ایران است.

شبکه های اجتماعی

     
           

آخرین اخبار

خوراک حجاب نیوز

اگر میخواهید مطالب حجاب نیوز را از دست ندهید، مشترک خوراک حجاب نیوز شوید!

feed32