آرشیو کلید واژه ‘بدبینی به حجاب’

دشمن بدنبال بدبینی مردم نسبت به حجاب است

دشمن بدنبال بدبینی مردم نسبت به حجاب است
مسئول موسسه ریحانه النبی (س) گفت: اعداد و ارقام که درباره حجاب هست واقعی نیست و دشمن بدنبال بدبینی مردم به حجاب است.

شبکه های اجتماعی

     
           

آخرین اخبار

خوراک حجاب نیوز

اگر میخواهید مطالب حجاب نیوز را از دست ندهید، مشترک خوراک حجاب نیوز شوید!

feed32