آرشیو کلید واژه ‘آمریه به معروف’

ایرادات شورای نگهبان به طرح حمایت از آمرین به معروف رفع شد

ایرادات شورای نگهبان به طرح حمایت از آمرین به معروف رفع شد
ایرادات شورای نگهبان به طرح حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر در جلسه امروز کمیسیون قضایی مجلس رفع شد.

شبکه های اجتماعی

     
           

آخرین اخبار

خوراک حجاب نیوز

اگر میخواهید مطالب حجاب نیوز را از دست ندهید، مشترک خوراک حجاب نیوز شوید!

feed32