کد خبر: 4362
15/09/26 - 10:23 ق.ظ

حضرات آیات عظام سیستانی ،شبیری زنجانی، موسوی اردبیلی،مکارم شیرازی و صانعی به پرسش های شفقنا درباره امربه معروف فرزندان در انجام واجبات شرعی پاسخ داده اند.

به گزارش پایگاه خبری حجاب متن پرسش های شفقنا وپاسخ های این مراجع تقلید شیعه بدین شرح است :

حد امر به معروف فرزندان در انجام واجبات شرعی تا چه اندازه است؟ آیا والدین می تواندد فرزندان خود را مجبور به انجام واجبات نظیر خواندن نماز وگرفتن روزه کنند؟
ب – این حکم درباره حجاب چگونه است؟
ج -به فرض تمکین نکردن فرزندان ،آیا والدین حق اعمال خشونت فیزیکی را دارند؟
د -اگر در اثر خشونت فیزیکی به دلیل ذکر شده خسارت جسمی یا روحی به فرزند وارد آید آیا والدین او ضامن هستند؟

حضرت آیت الله سیستانی: امر به معروف و نهی از منکر فرزندان را باید با آرامش و ملاطفت انجام داد

باید با آرامش وملاطفت،وظیفه امر به معروف ونهی از منکر را انجام داد و برخوزد فیزیکی احتیاج به اجازه حاکم شرع دارد.
بله خسارت جسمی را ضامن است.

حضرت آیت الله شبیری زنجانی: درامر به معروف فرزندان آسیبی وارد شود پدر ومادرضامن هستند

درقبل از بلوغ،عنوان تربیت شرعی لحاظ گردد واگر تربیت متوقف بر تنبیه باشد _که غالبا اینگونه نیست – اشکال ندارد.در بعد از بلوغ،طبق شرایط امر به معروف ونهی از منکر -که در توضیح المسائل بیان شده -باید عمل کنند واگر خلاف آن عمل شود وآسیبی به فرزند وارد شود ضامن هستند.

حضرت آیت الله موسوی اردبیلی: مرحله اول امر به معروف فرزندان ارشاد و نصحیت است

الف، ب و ج:امر به معروف و نهی از منکر شرایط و مراتبی دارد که در رساله ذکر شده است: در مرحله اول باید از راه ارشاد و نصیحت اقدام شود ولی در صورت توقف اطاعت دستور الهی توسط فرزند بر توسل به زور و جبر، حتی کتک مختصر و سخت گرفتن این کار به مقدار ضرورت جایز است.

د: چنانچه خسارت یاد شده اثر طبیعی و معلول امر و نهی و برخورد مجاز پدر نباشد و مستند به عمل پدر باشد ضامن است.

حضرت آیت الله مکارم شیرازی: امربه معروف فرزندان باید توام بامحبت باشد

جواب پرسش های ۱ تا ۳:امر به معروف ونهی ازمنکردرمورد فرزندان باید توام با محبت وراهکارهای تشویق آمیز باشد،مگر درمواردی که هیچ راهی جز خشونت وجود نداشته باشد.

جواب پرسش ۴:آری ضامن هستند.

حضرت آیت الله صانعی: ضرب و زدن فرزندان درامر به معروف جایز نیست

الف و ب: اگر فرزندان مکلّف باشند، پدر و مادر در موارد انجام ندادن واجبات و یا عدم رعایت حجاب و پوشش باید امر به معروف و نهی از منکر نمایند و باید توجه داشت که یکی از شرایط امر به معروف و نهی از منکر احتمال تأثیر می باشد کما اینکه ضرب و زدن غیر جایز است و دلیلی بر جواز آن نداریم، و لذا اگر به غیر فشار و اجبار و به وسیله تشویق، مثلا بتوان آنان را به فرایض وادار نمود، فشار و اجبار هم نه تنها واجب نیست، بلکه ممکن است حرام هم باشد؛ و نسبت به غیر مکلّف، بحث اخلاق و تربیت فرزند مطرح است، نه وجوب امر به معروف و نهی از منکر.

ج: نمی توانند اعمال خشونت نمایند چون قرآن، راه هدایت انسان ها را در یک جا حکمت و اندیشه و موعظه حسنه و پند و اندرز دانسته «أدع الی سبیل ربکّ بالحکمه و الموعظه الحسنه» و در جای دیگر، که باید گفت منشور انسان سازی و هدایت انبیا و سنّت الهی را بیان داشته، عقل و میزان و هدایت ها و قوانین الهی و کتاب را، راه رسیدن انسان ها به قیام به قسط دانسته؛ یعنی راه هدایت، منحصر به رشد فکری دینی است که انبیا و هدایتگران با دو رکن اساسی میزان (عقل و اندیشه) و کتاب (یعنی هدایت ها و قوانین الهی)، موظّف به هدایت اند.

د: آری ضامن اند و همچنین هرکسی که به دیگری ضرر فیزیکی بزند ضامن می باشد.

انتهای پیام

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شبکه های اجتماعی

     
           

آخرین اخبار

خوراک حجاب نیوز

اگر میخواهید مطالب حجاب نیوز را از دست ندهید، مشترک خوراک حجاب نیوز شوید!

feed32